Складиране и пристанищна спедиция

"Навибул Холдинг" АД обслужва своите клиенти, като им предоставя пълен набор от услуги, свързани с митническото освобождаване на стоките, тяхното складиране и пристанищна спедиция.

Предлага митнически складове под митнически контрол, както и складове за акцизни товари.

Има възможност за наемане на хладилни складове под митнически контрол, за съхранение на замръзени продукти.

Обслужва пристанища Варна, БМ Порт, Бургас, пристанище Балчик. Чрез свои контрагенти осигурява горепосочените услуги и в речните пристанища - Русе, Лом, Свищов.

Чрез сключени международни договори "Навибул Холдинг" АД осигурява и обслужване в пристанищата Измаил, Рени, Одеса, Иличевск.

За информация и контакти:

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900; 601 999
факс: 052 601150
e-mail: sped@navibul.com
www.navibul.com