Контейнерен транспорт

"Навибул Холдинг" АД има изградени дългогодишни контакти с всички водещи световни контейнерни линии, на база на които има възможност да предлага конкурентен сервиз по всички световни направления.

Чрез договорите на фирмата със спедитори от Украйна и Молдова осигуряваме подаването и транспортирането на контейнери в страните от ОНД, както и възможност за наемане на контейнери. Разполагаме с възможности за осигуряване сервизни операции и съхранение на контейнери в Унгени (Молдова)

Наети частни контейнери фирмата има възможност да транспортира в Европа, Балканския полуостров, страните от ОНД и Средна Азия. Чрез свои контрагенти фирма "Навибул Холдинг" АД осигурява възможност за ремонт на контейнери в депо във Варна.

За информация и контакти:

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
e-mail: sped@navibul.com
www.navibul.com