Чартиране

"Навибул Холдинг" АД има дългогодишни контакти както с товародатели, така и с корабособственици. Това ни дава възможност да осигуряваме както товари, така и да предлагаме всякакъв тип кораби за превоз на товари по всички направления.

Изхождайки от специфичния район, в който се намира България, дружеството предлага кораби "река-море", речни кораби и баржи, с които обслужва товарите по река Дунав.

Чрез свои контрагенти "Навибул Холдинг" АД има възможност за буксировка на плавателни съдове, както и за изваждане на потънали такива.

За информация и контакти:

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
e-mail: sped@navibul.com, chart@navibul.com
www.navibul.com