НОВО СТРОИТЕЛСТВО

"Навибул Холдинг" АД е компания с традиции в проектирането и изграждането на жилищни и административни сгради и хотелски комплекси. Ние залагаме на високи стандарти на качество при изпълнение на инвестиционните проекти. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти - строителсни инжинери, архитекти, интериорни дизайнери и др.

Подробна информация
ПРОЕКТИРАНЕ

"Навибул Холдинг" е компания, специализирана в цялостното проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, градоустройство и вътрешно обзавеждане. Предлагаме консултации при избор на подходящ терен за строителство, идейни ескизи, изготвяне на детайлен работен проект за издаване на разрешение за строеж. Основен мотив на работата на всички сътрудници е да се получи висококачествяен продукт на разумни цени.

Подробна информация
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

"Навибул Холдинг" осъществява ремонт и реконструкции на съществуващи сгради и помещения съобразно индивидуалните особености на обекта и предпочитанията на клиента. Реконструкцията на сгради обхваща строителни работи по изменение на съществуващите технико-икономически показатели на обекта и повишаване на ефективността от неговото използване.

Подробна информация