Ремонт и реконструкция

"Навибул Холдинг" АД осъществява ремонт и реконструкции на съществуващи сгради и помещения съобразно индивидуалните особености на обекта и предпочитанията на клиента.

Реконструкцията на сгради обхваща строителни работи по изменение на съществуващите технико-икономически показатели на обекта и повишаване на ефективността от неговото използване:

  • реорганизация на обекта;
  • изменение на габаритите и техническите показатели;
  • капитално строителство, пристройки, надстройки;
  • подсилване на носещите конструкции;
  • строителство и реконструкция на инженерните системи и комуникации (отопление, вентилация, водоснабдяване, канализация, електротехнически системи).

Ремонтните дейности, които дружеството осъществява, включват:

  • ремонт на вътрешните инсталации;
  • текущ ремонт на сгради, помещения и офиси;
  • покривни и фасадни работи;
  • монтаж на системи със специално предназначение (телефонни линии, системи за видеонаблюдение, охранителни системи и др.);
  • изграждане на инженерни системи (отопление, вентилация, водоснабдяване, канализация, електротехнически работи).

За информация и контакти:

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
e-mail: sped@navibul.com
www.navibul.com