Проектиране

"Навибул Холдинг" АД е компания, специализирана в цялостното проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, градоустройство и вътрешно обзавеждане. Работата на екипа започва с консултиране на клиента при избор на подходящ терен за строителство и преминава през множество идейни ескизи до изготвянето на детайлен работен проект за издаване на разрешение за строеж.

"Навибул Холдинг" АД е Вашият коректен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания. Ние работим и успешно си сътрудничим със специалисти във всички сфери на проектантските услуги. Предлагаме следните услуги:

 • Комплесно проучване и проектиране на:
  • еднофамилни и многофамилни жилищни сгради
  • семейни хотели и хотелски комплекси
  • вилни селища
  • офисни, административни и търговски сгради
  • промишлени, производствени сгради и складове
  • градоустройствени проекти
 • интериорен дизайн и обзавеждане
 • преустройства, реконструкции и саниране на съществуващи сгради
 • технически и инвеститорски контрол
 • авторски надзор
 • проекти за промяна на статута на земята

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
e-mail: sped@navibul.com
www.navibul.com