Арт галерия "НавилАрт"

Галерия "НавилАрт" функционира повече от 7 години. Предлага произведения на съвременни български художници. Подпомага млади таланти в областта на изобразителното и приложното изкуство, като им дава възможност за изява пред почитатели.

Ежемесечно организира изложби на различни автори от страната и чужбина.

Представя български художници в чужбина. В българските културни центрове в Будапеща, Виена, Одеса и Братислава направи успешни изложби на повече от 50 български автори.

Все повече се изявява на пазара на съвременното предлагане на произведения на изкуството. Участва редовно в общоградски и национални изяви в областта на съвременното изкуство.

Чест за галерията са самостоятелните изложби на Ставри Калинов, Стоимен Стоилов, Геори Лечев, Милко Божков, Ванко Урумов, Христо Кърджилов, Теодора Малешкова, Стефан Марков, Мишо Недков, Роберт Баръмов, Мария Чакърова, Марга Войнова и други.За контакти и информация:

Художествена галерия "Навиларт"
гр.Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
е-mail: navilart@navibul.com; office@navibul.com