Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2014 година
Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2014 година


Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2013 година
Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2013 година


Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2012 година
Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2012 година


Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2011 година
Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2011 година


Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2010 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)


Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2010 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)


Финансов отчет на "Асоциация на възпитаниците на Морско училище" за 2009 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)Финансов отчет на "Национален морски университет" за 2009 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)
Финансов отчет (стр.5)
Финансов отчет (стр.6)
Финансов отчет (стр.7)
Финансов отчет (стр.8)
Финансов отчет (стр.9)
Финансов отчет (стр.10)
Финансов отчет (стр.11)Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2009 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)Финансов отчет на Навибул Холдинг АД за 2009 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)
Финансов отчет (стр.5)
Финансов отчет (стр.6)
Финансов отчет (стр.7)
Финансов отчет (стр.8)
Финансов отчет (стр.9)
Финансов отчет (стр.10)
Финансов отчет (стр.11)
Финансов отчет (стр.12)
Финансов отчет (стр.13)
Финансов отчет (стр.14)
Финансов отчет (стр.15)
Финансов отчет (стр.16)
Финансов отчет (стр.17)
Финансов отчет (стр.18)
Финансов отчет (стр.19)
Финансов отчет (стр.20)Финансов отчет на Навибул Холдинг АД за 2007 година

Одиторски доклад (стр.1)
Одиторски доклад (стр.2)
Доклад за дейността (стр.1)
Доклад за дейността (стр.2)
Доклад за дейността (стр.3)
Доклад за дейността (стр.4)
Доклад за дейността (стр.5)
Доклад за дейността (стр.6)
Счетоводен баланс (стр.1)
Счетоводен баланс (стр.2)
Отчет за приходите и разходите
Отчет за паричните потоци
Отчет за собствения капитал
Справка за ценните книжа
Справка за дългоготрайните активи
Справка за финансовите резултати
Справка за приходите и разходите от лихви
Справка за извънредните приходи и разходи
Справка за отсрочените данъчни активи (стр.1)
Справка за отсрочените данъчни активи (стр.2)
Справка за участия в капиталите на други предприятия
Справка за вземанията, задълженията и провизиите (стр.1)
Справка за вземанията, задълженията и провизиите (стр.2)
Справка за оповестяване на счетоводната политика на Навибул Холдинг АД (стр.1)
Справка за оповестяване на счетоводната политика на Навибул Холдинг АД (стр.2)
Справка за оповестяване на счетоводната политика на Навибул Холдинг АД (стр.3)
Справка за оповестяване на счетоводната политика на Навибул Холдинг АД (стр.4)
Протокол от общото събрание на акционерите на Навибул Холдинг АД (стр.1)
Протокол от общото събрание на акционерите на Навибул Холдинг АД (стр.2)
Консолидиран финансов отчет (стр.1)
Консолидиран финансов отчет (стр.2)
Консолидиран финансов отчет (стр.3)
Консолидиран финансов отчет (стр.4)
Консолидиран финансов отчет (стр.5)
Консолидиран финансов отчет (стр.6)
Консолидиран финансов отчет (стр.7)
Консолидиран финансов отчет (стр.8)
Консолидиран финансов отчет (стр.9)
Консолидиран финансов отчет (стр.10)
Консолидиран финансов отчет (стр.11)
Консолидиран финансов отчет (стр.12)
Консолидиран финансов отчет (стр.13)
Консолидиран финансов отчет (стр.14)
Консолидиран финансов отчет (стр.15)
Консолидиран финансов отчет (стр.16)
Консолидиран финансов отчет (стр.17)
Консолидиран финансов отчет (стр.18)
Консолидиран финансов отчет (стр.19)
Консолидиран финансов отчет (стр.20)
Консолидиран финансов отчет (стр.21)
Консолидиран финансов отчет (стр.22)
Консолидиран финансов отчет (стр.23)
Консолидиран финансов отчет (стр.24)
Финансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2008 година

Счетоводен баланс (стр.1)
Счетоводен баланс (стр.2)
Отчет за приходите и разходите
Отчет за паричния потокФинансов отчет на ЛССПЗ "Черноморски приятели" за 2007 година

Финансов отчет (стр.1)
Финансов отчет (стр.2)
Финансов отчет (стр.3)
Финансов отчет (стр.4)
Финансов отчет (стр.5)
Финансов отчет (стр.6)
Финансов отчет (стр.7)
Финансов отчет (стр.8)
Финансов отчет (стр.9)
Финансов отчет (стр.10)
Финансов отчет (стр.11)
Финансов отчет (стр.12)
Финансов отчет (стр.13)
Финансов отчет (стр.14)
Финансов отчет (стр.15)
Финансов отчет (стр.16)