Навибул Холдинг АД

"Навибул Холдинг" АД работи на българския и международния пазар от 1991 година. За този период от време дружеството изгражда партньорски взаимоотношения с много фирми, асоциации и служби, както в България, така и в чужбина. Учредител е на Национално сдружение на българските спедитори, Българска морска камара, Асоциация на възпитаниците на Морско училище.

Непрекъснато променящите се изисквания в отношенията търговец – клиент изискват способности и умения за бърза преценка и предлагане на модерни решения, базирани на доказан опит. В тази връзка ние предлагаме висококачествено и професионално обслужване на нашите клиенти, съчетано с лоялност и иновативност.

Дружеството осъществява дейности в областта на транспорта, спедицията, логистиката, проектирането, строителството, дървообработването и туризма. Нашите служители имат знанията и опита, необходими за предлагането на квалифицирано съдействие в подкрепа на нашите клиенти.

Ще се радваме да обсъдим с Вас възможностите за взимноизгодно сътрудничество! Вие можете да се свържете с нас по телефон, факс или електронна поща.

За информация и контакти:

"Навибул Холдинг" АД
Варна, ул."Хан Крум" 23
тел: 052 601 900
e-mail: sped@navibul.com, office@navibul.com
www.navibul.com